Om saltet i grøten og svimlende honorering for dårlig arbeide

Jeg fikk for en tid siden høre om et honorar. Det var en som forventet seg betaling. Høy betaling for å representere fellesskapet i et styre. Faktisk en hel vanlig årslønn for arbeidstakere. Hadde ikke gjort noe særlig bortsett fra å møte opp. Jeg tror ikke det var sladder eller bare et rykte for 10-12 personer tok standpunkt til honoreringen. Til en av de som skulle godkjenne hevdet "medlemmet" at det trengtes så mye for å ha til "salt i grøten". Det kan sies mye om saltets funksjon. I sin tid var det et viktig byttemiddel og handelsvare av stor verdi.

 

Det minner meg om noe. Jeg har i noen år mottatt tropetillegg for å arbeide. Det var EN kronet dagen for å tjenestegjøre i tropiske strøk. Men jeg syntes honoraret var ufortjent. Riktig nok var det varmt oftest mellom 30-38 på dagtid, men jeg hadde enkelt arbeide. Derimot var det urettferdig i forhold til maskingjengen og dekksgjengen som holdt ut på maskindørk og dekk. De led og ble belønnet med overopphetede lugarer da de skulle sove. De burde hatt 30 kroner dagen i forhold til oss som arbeidet sittende og med gjennomlufting.

 

Rimelighetsbetraktinger om vederlag for det ene og det andre har forfulgt mine vurderinger fra lenge før dette. Jeg ble derfor ikke brydd da Tor J. Strand ved et tilfelle sa at jeg tok meg for dårlig betalt. Han tok omlag det doble og mine salærer til dommeren, og satte ham i et litt dårlig lys. Alle gjør det jo - sa han. I Oslo osv. tar de tusen kroner timen (1985). Og det skriver jeg selv om jeg kjører bil til et møte i et konkursbo. Sa han. Ja men det er jo ikke verdt det! Sa jeg. Senere har jeg fått høre at Tor tok seg betalt vanlig advokathonorar fra OVDS for å representere på dåpsseremonier og slikt. I tillegg til honoraret som styreformann.

 

Men nå gjelder det nok  andre "krabater". Tor har egentlig en ærlig og åpen holdning til honorarer og slikt. Han setter stor pris på sin kunnskap, viten og maktevne. Ville ha blitt ansett som svært dyktig og anstendig om det ikke var for det endel mener var for stor grådighet og endel for stor maktlyst. Selv om hans judisium eller dømmekraft ikke er like bra som hans regelflinkhet. Det ene følger på en måte det andre når det ikke er harmoni.

 

Det jeg mener er at når vi representerer ulike fellesskap  (I Narvik gjør vi oftest det fordi det ikke finnes private kapitaleiere) så bør vi oppføre oss i forhold til tilliten og vervets edelhet. Man bør se på det som en ære å representere slike fellesskap og ikke begynne å spekulere i hvor mye de andre samfunnsmedlemmene vill betale for at du har stillet deg til disposisjon. (jeg skal ikke fortelle historien om hvem som i 1981 bad bl.a. meg om å prate ham inn i E-verk styret som jeg ikke hadde noen innflytelse over. Var blitt akademiker og hadde flyttet hjem) Vi aksepterer idag at Trældal får lønn for å drive politikk. Selv i opposisjon til de etablerte kretser. Også SV-velgere og de fleste AP-velgere vil nok mene at det er bra for demokratiet i en komplisert kommunal verden at det finnes en organisert opposisjon.

 

Men vi aksepterer ikke at folk som kommer i posisjon i NEAS, OVDS eller Sparebankenes styrer eller andre styrer som representerer fellesskapet fremtrer grådig og kvalifisert dumt i forhold til vanlige vurderingsnormer og oppfatninger av det anstendige. Da nytter det ikke å si at man gjør en innsats for fellesskapet. Og når først EN begynner å stille spørsmål ved det som har blitt "vanlig", så murrer det hos mange. Som til sist sier NEI. Når de er i posisjon til det. Og det er man i et ryddig demokratisk landskap.

 

Så jeg mener fortsatt at en krone i tropetillegg til meg var en uforholdsmessig ytelse målt mot de som virkelig jobbet, utsatte seg for helsefarer fra oljedamp til kreftfarer fra åpen tropesol. På samme måte som jeg altså måler forholdsmessigheten av bl.a. jurister som har kommet seg i posisjon og oppfører seg nøyaktig på samme måte som folkene i Skandia og Enron. Også de representerte bare fellesskapets interesser men satte seg selv i forgrunnen og opptrådte som om de var selve den oppsparte kapitalens eiere. Ja verre enn det. Kapitleiere tapper sjelden kapitalens kilde. De forsøker å forbedre kilden og øke fordeler og produksjonen den skaper.

 


Kommentarer:
Postet av:

Ja dette får du ikke mye penger av nei

10.08.2005 @ 20:36
Postet av:

Ikke fett nei, da må du bli kompis med de ledende kretser her og der

11.08.2005 @ 20:15
Postet av: Leser

Denne ytringen oser av sjalusi ovenfor en som har vært vellykket og skapt verdier. Arne Haga var vel like vellyket som advokat som reder??

11.08.2005 @ 21:23
Postet av:

hehe........

11.08.2005 @ 23:05
Postet av: Undrende

Mener du at Tor J. Strand krevde høyere timepriser enn andre advokater i byen på samme tidspunkt? Gjorde du samme jobb som ham? Fikk du solstikk i tropevarmen?

11.08.2005 @ 23:37
Postet av: pandora

TIL LESER OG UNDRENDE 110805 OM SALTET I GRØTEN OSV:VERDIENE var skapt i ODS i SIN TID av Dir.W HØY, sjømann av klasse og integritet.Hr. HØY var jo heller ingen" GAPER".Historien forteller og har fortalt at advokater og mange med dem, aldri har hvist hvor "foran eller bak" på en båt er.A HAGA innså dette tidlig.I motsetning til mange andre.SÅNN ER DET BARE."SKOMAKER BLI VED DIN LEST" sier nå jeg.

12.08.2005 @ 17:27
Postet av:

Pandora: Jeg er enig i at Waldemar Høy var en HEDERSMANN og sjømann av klase. Resten av ditt innlegg er jeg dypt uenig i.Her er noen fakta:W Høy gikk gikk av med pensjon i ODS 31.3.1984. Selskapet var da meget solvent, men først og fremst ved innsettelsen av MS Narvik i 1982. Takket være enorme stats-tilskudd bygde selskapet opp en kontantbeholdning på over 40 MNOK på ett par år.ETTER at Høy gikk av med pensjon, nærmere bestemt lille-julaften 1984 hørte vi på lokalsendingen at bittelille ODS inne i Ofotfjorden hadde kjøpt 50,69 prosent av storebror i Hurtigruten (VDS)fra J.M.Johansen i Stamsund. De som sørget for denne handelen var styreformann Per Bjerke og direktør Bjørn R Olsen.Verdiene i selskapet var dermed enorme og Per Aarnes kom på banen. Ofoten Invest AS ble etablert. Takket være gode lokale hjelpere som Fremover, Husjord og Narvik kommune gjorde faktisk kommunestyret vedtak om å selge sine 4500 av 6110 aksjer til investeringsselskapet. Fremover bombarderte med til dels sterkt misvisende artikler ledelsen i ODS og hadde selvsagt opinionsdannende virking. Det må nevnes at Ofotens Tidene og samlige øvrige aviser i landsdelen støttet ODS, noe som sikkert var en trøst for ledelsen dengang i ODS. MEN; i stormangrepet fra Ofoten Invest ble Tor J Strand involvert i rederidriften. Han ble styremedlem og styreformann i løpet av kort tid. Hva som så skjedde vet vel de fleste; Styret i ODS nektet å godkjenne overdragelsen av aksjene fra Narvik Kommune til Ofoten Invest jfr selskapets vedtekter. Rettsaken som så fulgte tapte Ofoten Invest og forsvant kjapt fra Narvik. Kun kjøpet av 51 aksjer ble gyldig. Tor J Strand var deretter styreformann i mange år. Resultatene vet vi; fusjonen med VDS, Nord-Ferjer og Saltens Dampskibsselskap. Ett av landsdelens største selskaper har fortsatt sitt hovedkontor i Narvik. Økonomisk resultat?? På tross av manglende utbetaling av utbytte de siste årene, er det ett faktum at investoren som gikk inn i 1981 med emisjonskurs nå kan cashe ut ca 10.000 NOK på den lille investeringen. Verdiskapningen er skjedd i TJS sin periode ved fondsemisjoner, ikke utbyttebetaling.Ha en fortsatt fin helg!

13.08.2005 @ 14:59
Postet av:

Emisjonskursen i 1981 var 45. Børsverdien ligger nå på ca 10.000

13.08.2005 @ 15:02
Postet av:

Denne kommentaren hører egentlig under Næringsutvikling, men UKJENT trolig den som vanligvis går som "leser" presenterer Faktafeil om ODS.40 mill kom ikke i løpet av et par år. Waldemar knep og sparte i mange år før salg av supplyengasjementet gav solide overskudd. Litt kom fra Statstilskudd, men overskuddsinntektene kom fra lasteskip. Noen småkroner fra Hurtigruten.Det korrekte var at Bjørn R Olsen og Terje Østensen var til stede da tilbud og akspept på salg av Johansens VDS aksjer ble gitt og akseptert. Ordvekslingen tok ikke mer enn ETT minutt, mens TFDS/OVDS trengte "due dilligence" (hva nå det er for noe. Per Bjerke og Olsen forhandlet deretter overtakelsesvilkår ca 14 dager senere.VDS var en tid teknisk sett KONKURS og uten verdi, før Bjørne Øverås og hans medhjelpere rasjonaliserte og igjen knep og knep på utgiftssiden. Organisasjonen var ikke særlig oppegående. Men som objekt i kystgodssamseiling og i fornyelse av hurtigrutene var VDS verdifull nok.Fergedriften skulle gi noen prosent pr. år i administrasjonstilskudd, (av omsetning som i Nord Ferjer) men juks og fanteri førte til at årsfortjenesten noen år ble opp mot 10 millioner. Det står i dommen fra 2004.Det var et tøft og ikke helt ærlig løp da OVDS ledelsen overtok SDS. Ikke noe å skryte over, men det ble pengeflyt av det, jfr. over. Styreformannen spilte ikke rent spill på generalforsamlingen i SDS.Og det er vel feil å gi Strand æren alene. Han visste jo ikke hva som foregikk i selskapet. Sier han idag.Så hvem som har skapt blir nok et spørsmål om skapt HVA. Uærlighetskulturer bl.a. Og skam over et helt system i en by hvor de fleste er involvert i hverandre.Det er vanskelig å skape i Narvik hvor kapitalen er felles eller eid av folk utenfra. For lite fri kapital og frie krefter.Derfor er det nok viktig at folk som Trældal (og andre med mot) tør å si fra. Hvis man i Narvik skal fortsette med forskjellige ukulturer så blir man skydd i miljøer som man gjerne vil samarbeide med. Man får ikke tillit.Så det er å håpe at "spillet" i fremtiden blir mer renslig og tillitsfullt. Også i politiske kretser. OVDS svindelen vil hefte omkring de etablerte kretser i Narvik i mange år fremover. Selv med formildende kommentarer fra nettopp FREMOVER.Så de som har vilje til erkjennelse og enda mer opprydding bidrar nok til å gi noe av det Narvik trenger mer av. Frie krefter i akseptabel utfoldelse og med tilgang på penger som kan SKAPE NOE. I det små.Svimlende honorarer for dårlig arbeid er i hvert fall ikke en vei å gå.Arne Haga14.aug.2005@ 19:51:24E-post: arn-haga@online.no

14.08.2005 @ 20:04

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/169878
hits